10 клас

І семестр

Розділ 1. Інформаційні технології у суспільстві 

    Тема 1. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства
    Тема 2. Сучасні інформаційні технології та системи. Люлина в інформаційному суспільстві
    Тема 3. Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі і Інтернеті та їх уникнення. Завдання 
    Тема 4. Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього. Завдання 
    Тема 5. Системи електронного урядування. Інтернет- маркетинг та інтернет-банкінг. Завдання
    Тема 6. Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту. Завдання


 
Розділ 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних 

    Тема 7. Комп'ютерне моделювання об'єктів та процесів. Комп'ютерний експеримент
    Тема 8. Автоматизхація опрацювання списків. Завдання
    Тема 9. Консолідація даних. Зведені таблиці. Практична робота 1. Завдання 1. Завдання 2
    Тема 10. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Завдання
    Тема 11. 
Обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Завдання
    Тема 12. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка. Завдання 
    Тема 13. Розв'язування задач на підбір параметра 
    Тема 14. Розв'язування оптимізаційних задач. Практична робота 2
    Тема 15. Основи роботи в середовищі Scilab 
    Тема 16. Розв'язування рівнянь, систем рівнянь 
в середовищі Scilab
    Тема 17. Розв'язування задач з різних предметних галузей. Практична робота 3  


Розділ 3. Системи керування базами даних 

    Тема 18. Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення. Завдання
    Тема 19. Зв'язування таблиць. Практична робота 4. Створення та опрацювання таблиць бази даних. Завдання
    Тема 20. Впорядкування, пошук та фільтрування даних. Завдання
    Тема 21. Запити на вибірку даних. Завдання
    Тема 22. Створення форми
    Тема 23. Створення звіту. Практична робота 5. Фільтри, запити, форми та звіти бази даних
  


Розділ 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи 

    Тема 24. Технології опрацювання мультимедійних даних
    Тема 25. Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Створення та адміністрування сайту
    Тема 26. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа
    Тема 27. Опрацювання звукових даних. Практична робота 6
    Тема 28. Опрацювання відеоданих. Практична робота 7
    Тема 29. Ергономіка у веб-дизайні. Просування веб-сайтів 
    Тема 30. Практична робота 8. Розробка простого веб-сайта 
    Тема 31. Роль електронних медійних засобів в житті людини. Тематичне оцінювання


 ІІ семестр

Розділ 5. Напрямки та інструменти у веб-дизайні

    Тема 33. Основні тренди у веб-дизайні
    Тема 34. Запуск проекту "Розробка власного сайту"
    Тема 35. Види сайтів та цільова аудиторія
    Тема 36. Інформаційна структура сайту
    Тема 37. Інструментальні засоби для веб-розробки


Розділ 6. Проектування та верстка веб-сторінки

    Тема 38. Створення макету інформаційної структури сайту 
    Тема 39. Мова гіпертекстової розмітки. Гіпертекстовий документ та його елементи
    Тема 40. Створення таблиць в HTML
    Тема 41. Вставка зображень у гіпертекстовий документ
    Тема 42. Гіперпосилання. Абсолютне гіперпосилання та гіперпосилання з якорем
    Тема 43. Фрейми, їхні теги та атрибути
    Тема 44. Використання посилань у фреймах
    Тема 45. Застосування каскадних таблиць стилів у HTML-документах. Підключення зовнішньої таблиці
    Тема 46. Застосування стилів внутрішньої таблиці CSS у гіпертекстових документах 
    Тема 47. Каскадні таблиці стилів CSS. Створення текстових ефектів за допомогою стилів
    Тема 48. Позиціювання елементів веб-сторінки за допомогою стилів
    Тема 49. Кросбраузерна оптимізація веб-сторінок. Фіксований дизайн або жорстка блокова верстка
    Тема 50. Додавання статичних графічних об'єктів на веб-сторінку

Розділ 7. Веб-програмування

    Тема 51. Введення в JavaScript. Презентація 
    Тема 52. Синтаксис мови. Мова програмування JavaScript. Поняття операторів. Презентація
    Тема 53. Умовні оператори мови JavaScript. Презентація. Завдання
    Тема 54. Тернарний оператор мови JavaScript та оператор перемикання - switch
    Тема 55. Циклічні оператори мови JavaScript - For
    Тема 56. Циклічні оператори JavaScript - While
    Тема 57. Циклічні оператори мови JavaScript - For in
    Тема 58. Оператор обробки виключень мови JavaScript - try..catch