10 клас

І семестр

Розділ 1. Інформаційні технології у суспільстві 

    Тема 1. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства
    Тема 2. Сучасні інформаційні технології та системи. Люлина в інформаційному суспільстві
    Тема 3. Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі і Інтернеті та їх уникнення. Завдання 
    Тема 4. Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього. Завдання 
    Тема 5. Системи електронного урядування. Інтернет- маркетинг та інтернет-банкінг. Завдання
    Тема 6. Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту. Завдання


 
Розділ 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних 

    Тема 7. Комп'ютерне моделювання об'єктів та процесів. Комп'ютерний експеримент
    Тема 8. Автоматизхація опрацювання списків. Завдання
    Тема 9. Консолідація даних. Зведені таблиці. Практична робота 1. Завдання 1. Завдання 2
    Тема 10. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Завдання
    Тема 11. 
Обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Завдання
    Тема 12. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка. Завдання 
    Тема 13. Розв'язування задач на підбір параметра 
    Тема 14. Розв'язування оптимізаційних задач. Практична робота 2
    Тема 15. Основи роботи в середовищі Scilab 
    Тема 16. Розв'язування рівнянь, систем рівнянь 
в середовищі Scilab
    Тема 17. Розв'язування задач з різних предметних галузей. Практична робота 3  


Розділ 3. Системи керування базами даних 

    Тема 18. Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення. Завдання
    Тема 19. Зв'язування таблиць. Практична робота 4. Створення та опрацювання таблиць бази даних. Завдання
    Тема 20. Впорядкування, пошук та фільтрування даних. Завдання
    Тема 21. Запити на вибірку даних. Завдання
    Тема 22. Створення форми
    Тема 23. Створення звіту. Практична робота 5. Фільтри, запити, форми та звіти бази даних
  


Розділ 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи 

    Тема 24. Технології опрацювання мультимедайних даних
    Тема 25. Системи кервання вмістом для веб-ресурсів. Створення та адміністрування сайту
    Тема 26. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа
    Тема 27. Опрацювання звукових даних. Практична робота 6
    Тема 28. Опрацювання відеоданих. Практична робота 7
    Тема 29. Ергономіка у веб-дизайні. Просування веб-сайтів 
    Тема 30. Практична робота 8. Розробка простого веб-сайта 
    Тема 31. Роль електронних медійних засобів в житті людини. Тематичне оцінювання


 ІІ семестр

Розділ 5. Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації

    Тема 33. Історія графічної культури. Дизайн і його тенденції. Тест
    Тема 34. Ілюстрація. Цифрове мистецтво. Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди. Тест 
    Тема 35. Реклама. Психологія сприйняття реклами. Тест
    Тема 36. Коротка історія дизайну і типографіки. Електронні та друковані портфоліо  
    Тема 37. Веб-дизайн. Тест


Розділ 6. Растрова графіка

    Тема 38. Характеристика зображення та засобів відтворення - яскравість, контрастність, роздільна здатність, інтервал оптичної щільності, палітра 
    Тема 39Растровий графічний редактор як інструмент для дизайну 
    Тема 40. Основні інструменти для малювання 
    Тема 41. Концепція побудови пошарового зображення 
    Тема 42. Робота з шарами 
    Тема 43. Створення колажів. Прийоми колажування
    Тема 44. Робота з текстом 
    Тема 45. Робота з векторними елементами
    Тема 46. Ретуш та художня обробка зображень 
    Тема 47. Тонова корекція зображень. Робота з кольором
    Тема 48. Створення елементів для веб-сторінок
    Тема 49. Анімація в растровому графічному редакторі