11 клас

І семестр

Розділ 1. Напрямки та інструменти у веб-дизайні

    Тема 1. Основні тренди у веб-дизайні
    Тема 2. Запуск проекту "Розробка власного сайту"
    Тема 3. Види сайтів та цільова аудиторія
    Тема 4. Інформаційна структура сайту
    Тема 5Інструментальні засоби для веб-розробки


Розділ 2. Проектування та верстка веб-сторінки

    Тема 6. Створення макету інформаційної структури сайту 
    Тема 7Мова гіпертекстової розмітки. Гіпертекстовий документ та його елементи
    Тема 8. Створення таблиць в HTML
    Тема 9. Вставка зображень у гіпертекстовий документ
    Тема 10. Гіперпосилання. Абсолютне гіперпосилання та гіперпосилання з якорем
    Тема 11. Фрейми, їхні теги та атрибути
    Тема 12. Використання посилань у фреймах
    Тема 13. Застосування каскадних таблиць стилів у HTML-документах. Підключення зовнішньої таблиці
    Тема 14. Застосування стилів внутрішньої таблиці CSS у гіпертекстових документах 
    Тема 15. Каскадні таблиці стилів CSS. Створення текстових ефектів за допомогою стилів
    Тема 16. Позиціювання елементів веб-сторінки за допомогою стилів
    Тема 17. Кросбраузерна оптимізація веб-сторінок. Фіксований дизайн або жорстка блокова верстка
    Тема 18Додавання статичних графічних об'єктів на веб-сторінку

Розділ 3. Веб-програмування

    Тема 19. Введення в JavaScript
    Тема 20Синтаксис мови. Мова програмування JavaScript. Поняття операторів
    Тема 21. Умовні оператори мови JavaScript
    Тема 22. Тернарний оператор JavaScript та оператор перемикання - switch
    Тема 23. Циклічні оператори мови JavaScript - For
    Тема 24. Циклічні оператори мови JavaScript - While
    Тема 25. Циклічні оператори мови JavaScript - For in
    Тема 26. Оператор обробки виключень мови JavaScript - try..catch