7 клас


І семестр

Розділ 1. Електронне листування

Тема 1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька
Тема 2. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Пересилання файлів. Завдання
Тема 3. Етикет електронного листування. Правила безпечного спілкування електронною скринькою. Використання адресної книги та списків розсилки. Практична робота 1
Тема 4. Хмарні сервіси. Онлайнові перекладачі. Завдання
Тема 5. Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті. Завдання
Тема 6. Інтернет речей

 Розділ 2. Табличний процесор

Тема 7. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табичного процесора. Завдання
Тема 8. Об‘єкти електронної таблиці - аркуш, клітинка, діапазон клітинок. Завдання
Тема 9. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів. Завдання
Тема 10. Адресація. Формули. Завдання
Тема 11. Редагування та форматування електронних таблиць. Практична робота 2
Тема 12. Копіювання та переміщення клітинок і діапазонів. Автозаповнення та автозавершення. Завдання
Тема 13. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій. Практична робота 3
Тема 14. Розв'язування задач засобами табличного процесора. Завдання
Тема 15. Моделі. Етапи побудови моделей. Реалізація математичних моделей. Завдання
Тема 16. Хмарні сервіси для колективної взаємодії у проекті. Завдання

ІІ семестр 

Розділ 4. Алгоритми та програми

Тема 17. Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей
Тема 18Етапи побудови  інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей. Практична робота 4
Тема 19. Поняття змінної та її значення
Тема 20. Створення лінійних алгоритмів і програм з використанням змінних
Тема 21. Створення та виконання лінійних алгоритмів та програм. Практична робота 5
Тема 22. Базові алгоритми для роботи із змінними з використанням алгоритмічної структури розгалуження
Тема 23Створення алгоритмів та програм з розгалуженнями з використанням змінних
Тема 24Складання та виконання алгоритмів із розгалуженням. Практична робота 6
Тема 25Базові алгоритми для роботи із змінними з використанням алгоритмічної структури повторення
Тема 26Створення алгоритмів і програм з повтореннями з використанням змінних  
Тема 27. Складання та виконання алгоритмів з повторенням та розгалуженням. Практична робота 7


Розділ 5. Розв’язування компетентнісних задач

Тема 28. Опис моделей у середовищі програмування
Тема 29. Створення ігрового проекту 
Тема 30. Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри
Тема 31. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію
Тема 33. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію
Тема 34. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію
Тема 35. Презентація та оцінювання проектів