6 клас

І семестр

 Розділ 1. Комп'ютерна графіка

    Тема 1. Поняття комп'ютерної графіки. Презентація 
    Тема 2. Растрові та векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів растрових та векторних зображень. Презентація
    Тема 3. Налаштування параметрів та перетворення формату готового зображення. Завдання

    Тема 4. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Побудова зображення з графічних примітивів. Завдання 
    Тема 5. Практична робота 1. Побудова зображення з графічних примітивів. Завдання

    Тема 6. Операції над об'єктами та групами об'єктів. Завдання 
    Тема 7. Багатошарові зображення. Розміщення об'єктів у шарах

    Тема 8. Практична робота  №2.  Операції над об'єктами та групами об'єктів. Багатошарові зображення. Розміщення об'єктів у шарах
    Тема 9. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування

    Тема 10. Практична робота №3. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування


Розділ 2. Комп'ютерні презентації

    Тема 11. Програмне забезпечення для створення та відтворення комп'ютерних презентацій
    Тема 12. Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення
    Тема 13. Відкриття, створення та збереження презентацій. Практична робота №4. Розробка слайдової презентації. Завдання
    Тема 14. Об'єкти презентації та засоби керування її демонстрацією. Типи слайдів. Завдання
    Тема 15. Ефекти анімації, рух об'єктів в презентаціях. Презентація.  Завдання.
    Тема 16. Налаштування показу презентацій


ІІ семестр

Розділ 3. Комп'ютерні презентації

    Тема 17. Практична робота №5. Ефекти анімації, рух об'єктів в презентаціях. Завдання
    Тема 18. Ефекти зміни слайдів. Презентація
    Тема 19. Практична робота №6. Ефекти зміни слайдів. Завдання
    Тема 20. Планування представлення презентації та створення презентації. Завдання  


Розділ 4. Алгоритми та програми

    Тема 21. Поняття про об'єкт в програмуванні. Властивості об'єкта. Презентація
    Тема 22. Створення програмних об'єктів. Презентація. Завдання 1. Завдання 2
    Тема 23. Типи даних у програмуванні. Практична робота 7. Створення програмних об'єктів
    Тема 24. Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події
    Тема 25. Практична робота 8. Програмне опрацювання події
    Тема 26Змінювання значень властивостей об'єкта в програмі
    Тема 27Практична робота 9. Змінювання значень властивостей об'єкта в програмі
    Тема 28. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження
    Тема 29. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження
    Тема 30. Практична робота №10. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження
    Тема 31. Розв'язання задачі методом поділу на підзадачі
    Тема 32. Практична робота №11. Розв'язання задачі методом поділу на підзадачі
    Тема 33. Розробка сценарію майбутнього програмного проекту
    Тема 34. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленоого сценарію
    Тема 35. Тематичне оцінювання з теми "Алгоритми та програми"