8 клас


І семестр

Розділ 1. Кодування даних. Апаратне забезпечення комп'ютера

Тема 1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Кодування та декодування повідомень
Тема 2. Кодування символів. Двійкове кодування
Тема 3. Практична робота 1. Розв'язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних
Тема 4. Архітектура комп'ютера. Технічні характеристики складових комп'ютера
Тема 5. Історія засобів опрацювання інформаційних об'єктів. Технічні характеристики складових комп'ютера. Практична робота 2. Конфігурація комп'ютера під потребу
Тема 6Класифікація та загальна характеристика  програмного забезпечення. Ліцензіїї на програмне забезпечення

 Розділ 2. Опрацювання текстових даних

Тема 7. Списки в текстовому документі
Тема 8. Таблиці в текстовому документі
Тема 9. Опрацювання текстового документа, що містить різні об'єкти
Тема 10. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об'єкти різних типів
Тема 11. Оформлення документів. Структура складного текстового документа. Завдання
Тема 12. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Завдання
Тема 13. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
Тема 14Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. Завдання

 Розділ 3. Створення та публікація веб-ресурсів

Тема 15. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології. Завдання
Тема 16. Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин
Тема 17. Практична робота 5. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм. Завдання
Тема 18. Етапи створення веб-сайтів.Конструювання сайтів. Завдання
Тема 19. Поняття мови розмітки гіпертексту. Завдання
Тема 20. Використання онлайн-систем конструювання сайтів 
Тема 21. Практична робота 6. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем
Тема 22. Виконання  індивідуальних і групових навчальних проектів. Завдання
Тема 23. Виконання  індивідуальних і групових навчальних проектів
Тема 24. Виконання  індивідуальних і групових навчальних проектів 

 Розділ 4. Опрацювання об'єктів мультимедіа

Тема 25. Знайомство з форматами відео- та аудіофайлів
Тема 26. Програмне забезпечення дя опрацювання об'єктів мультимедіа
Тема 27. Створення аудіо- та відеофрагментів. Презентація
Тема 28. Опрацювання, збереження та публікація відеокліпу
Тема 29. Практична робота 7. Сторення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
Тема 30. Практична робота 8. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті
Тема 31. Виконання  індивідуальних і групових навчальних проектів  

ІІ семестр

Розділ 6. Алгоритми роботи з об'єктами та величинами

Тема 32. Поняття мови прорамування
Тема 33. Складові мови програмування
Тема 34. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування
Тема 35Величини (змінні і константи), їхні властивості. Різні способи опису даних
Тема 36. Прості типи величин: числовий, логічний, символьний, рядковий
Тема 37. Величини числового, текстового типу та операції над ними
Тема 38. Логічний тип даних. Дії з даними логічного типу
Тема 39Практична робота 11. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування. Тест
Тема 40. Налагодження програм. Практична робота 12. Налагодження готової програми

Розділ 7. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями

Тема 41Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин
Тема 42. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин
Тема 43. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженнями для опрацювання величин
Тема 44Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин
Тема 45Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин
Тема 46. Практична робота 14. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин

Розділ 8. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування

Тема 47. Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом
Тема 48. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події
Тема 49. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень
Тема 50. Практична робота 15. Створення об'єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення
Тема 51Поняття об'єкту та його властивостей і методів. Властивості  і методи елементів керування
Тема 52Елементи керування "напис" та "кнопка"
Тема 53. Практична робота 16. Створення програми з кнопками та написами
Тема 54. Елементи для введення даних: текстове поле, випадаючмй список
Тема 55. Елементи для введення даних: прапорець, перемикач
Тема 56. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення

Розділ 9. Графічне відображення даних

Тема 57. Базові графічні примітиви
Тема 58. Налаштування властивостей графічних примітивів
Тема 59. Створення програм із графічним відображенням даних
Тема 60. Виведення малюнків із зовнішніх файлів
Тема 61Розробка програм з графічними компонентами
Тема 62. Практична робота 17Створення програми з графічними компонентами

Розділ 10. Розв'язування компетентнісних задач. Виконання проектів

Тема 63Розв'язування компетентнісних задач
Тема 64. Розв'язування компетентнісних задач
Тема 65. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика"
Тема 66. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика"
Тема 67. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика"
Тема 68. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика"