9 клас

І семестр

Розділ 1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека

    Тема 1. Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи та їх різновиди. Драйвери. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення 
    Тема 2Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватри. Типи архівних файлів. Резервне копіювання даних. Операції над архівами
    Тема 3. Практична робота 1. Архівування та розархівування даних
    Тема 4. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті
    Тема 5. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.
    Тема 6. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму. Завдання
    Тема 7. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.
    Тема 8. Практична робота 2. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера


Розділ 2. Алгоритми та програми   

    Тема 9. Повторення матеріалу, вивченого раніше
    Тема 10. Структуровані типи даних
    Тема 11. Поняття одновимірного масиву (списку)
    Тема 12. Введення та виведення табличних величин.
    Тема 13. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів. Елемент керування «багаторядкове текстове поле».
    Тема 14. Алгоритми опрацювання табличних величин.
    Тема 15. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам.
    Тема 16. Практична робота 3. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами
    Тема 17. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента.
    Тема 18Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.
    Тема 19. Упорядкування та пошук даних в лінійній таблиці. Завдання
    Тема 20. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів
    Тема 21. Практична робота 4. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці
    Тема 22. Бібліотеки та модулі мови програмування
    Тема 23. Рішення для окремих частин проєкту у вигляді процедур та функцій
    Тема 24. Визначення теми програмного проекту
     Тема 25. Розробка та тестування програмного рішення
    Тема 26. Розробка та тестування програмного рішення
    Тема 27. Підготовка звіту та презентації проекту
     Тема 28. Розв'язування компетентнісних задач
    Тема 29. Розв'язування компетентнісних задач
    Тема 30. Розв'язування компетентнісних задач


Розділ 3. Опрацювання табличних даних  

    Тема 31. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони
    Тема 32. Призначення та використання математичних і статистичних функцій табличного процесора
    Тема 33. Призначення та використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування

    Тема 34. Практична робота 5. Розв'язування задач на обчислення.   

    Тема 35. Практична робота 6. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування

    Тема 36. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми
    Тема 37. Встановлення параметрів сторінки. Друкуванняелектронної таблиці

    Тема 38. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

     Тема 39. Проміжні підсумки. Експорт та імпорт електронних таблиць

    Тема 40. Практична робота 7. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри
    Тема 41. Розв'язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами табличного процесора   


Розділ 4. Бази дани. Системи керування базами даних

    Тема 42. Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення
    Тема 43. Реляційні бази даних, їхні об'єкти
    Тема 44. Зв'язування таблиць. Практична робота 8. Створення і опрацювання таблиць бази даних
    Тема 45. Впорядкування, пошук та фільтрування даних
    Тема 46. Запити на вибірку даних
     Тема 47. Створення форми
    Тема 48. Створення звіту. Практична робота 9. Фільтри, запити, форми та звіти бази даних
    Тема 49. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
    Тема 50. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів


Розділ 5. Тривимірна графіка

    Тема 51. Тривимірна графіка. Принципи тривимірної навігації
    Тема 52. Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою
    Тема 53. Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, обертання об'єктів
    Тема 54. Групування, вирівнювання, копіювання та клонування об'єктів
    Тема 55. Екструдування форми об'єкта
    Тема 56. Вершини, ребра, грані. Графічні текстури
    Тема 57. Текстові об'єкти та їх редагування
    Тема 58. 
Анімація. Переміщення по кадрах. Шкала часу. Попередній перегляд анімації
    Тема 59. 
Рендеринг тривимірної сцени
    Тема 60. Поняття про 3D-друк

Розділ 6. Виконання індивідуальних та групових навчальних проектів

    Тема 61. Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей та планування колективної діяльності
    Тема 62. Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту
    Тема 63. Виконання індивідуальних та групових навчальних проектів
    Тема 64. Виконання індивідуальних та групових навчальних проектів
    Тема 65. Виконання індивідуальних та групових навчальних проектів
    Тема 66. Виконання індивідуальних та групових навчальних проектів
    Тема 67.
Виконання індивідуальних та групових навчальних проектів
    Тема 68. Захист навчального проектуРозв’язування компетентнісного завдання