9 клас

І семестр

Розділ 1. Інформаційні технології у суспільстві 

    Тема 1. Інформаційні технології. Етапи становлення інформаційних технологій та їх класифікація. Завдання
    Тема 2. Інформаційні системи, їх види. Інформаційні технології в освіті.  Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи. Завдання


Розділ 2. Мережеві технології 

    Тема 3. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Мережеві протоколи. Поняття про протоколи передавання даних. 
    Тема 4. Призначення й структура Інтернету. Адресація в мережах. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Канали зв’язку, їх види.
    Тема 5. Сучасні сервіси Інтернету. Сервіси веб-2.0. Геосервіси. Завдання
    Тема 6. Спеціальні інструменти пошуку в Інтернеті. Розширений пошук. Пошук Google Довідка


Розділ 3. Комп'ютерні презентації 

    Тема 7. Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації. 
    Тема 8. Використання діаграм у презентаціях. Елементи дизайну презентацій. Завдання
    Тема 9. Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. Завдання
    Тема 10. Елементи анімації. Управління показом презентації. Друк презентації 
    Тема 11. Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями 
    Тема 12. Практична робота 3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом 
  


Розділ 4. Основи інформаційної безпеки 

    Тема 13. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті.
    Тема 14. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.
    Тема 15. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму. Завдання
    Тема 16. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.
    Тема 17. Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера


Розділ 5. Комп’ютерне моделювання 

    Тема 18. Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей. Завдання
    Тема 19. Основні етапи комп’ютерного моделювання. Завдання
    Тема 20. Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей в різних програмних середовищах. Завдання
    Тема 21. Карти знань. Редактори карт знань. Завдання
    Тема 22. Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей. Завдання


Розділ 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання 

    Тема 23. Введення та виведення табличних величин.
    Тема 24. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів. Елемент керування «багаторядкове текстове поле».
    Тема 25. Алгоритми опрацювання табличних величин.
    Тема 26. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам.
    Тема 27Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами
    Тема 28Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента.
    Тема 29Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.
    Тема 30. Упорядкування та пошук даних в лінійній таблиці.
    Тема 31. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів
    Тема 32. Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці

 ІІ семестр

Розділ 7. Комп’ютерні публікації 

    Тема 33. Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій 
    Тема 34. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Алгоритм створення комп’ютерної публікації 
    Тема 35. Створення, збереження, відкривання та друк публікацій 
    Тема 36. Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону 
    Тема 37. Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження


Розділ 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

    Тема 38. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. 
    Тема 39. Поняття колірної моделі. Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів зображень. 
    Тема 40. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень 
    Тема 41. Засоби векторного графічного редактора для побудови зображень. Побудова зображень у векторному графічному редакторі 
    Тема 42. Практична робота 10. Створення простих векторних зображень 
    Тема 43. Практична робота 11. Створення складених векторних зображень


Тема 9. Створення персонального навчального середовища 

    Тема 44. Поняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів. Завдання
    Тема 45. Хмарні технології. Опитування з використанням онлайн-форм. 
    Тема 46. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Створення і використання спільних електронних закладок. Синхронізація даних. 
    Тема 47. Практична робота. 12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм 
    Тема 48. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів. 
    Тема 49. Поняття мови розмітки гіпертексту.
    Тема 50. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.
    Тема 51. Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Розділ 10. Розв’язування компетентнісних задач 

    Тема 52. Підготовка до розв’язування компетентнісних завдань 
    Тема 53. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 54. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 55. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 56. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 57. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 58. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 59. Розв’язування компетентнісного завдання

Розділ 11. Виконання колективного навчального проекту 

    Тема 60. Вибір теми проекту
    Тема 61. Добір інформаційних матеріалів для виконання проекту 
    Тема 62. Виконання проектних завдань 
    Тема 63. Виконання проектних завдань 
    Тема 64. Виконання проектних завдань 
    Тема 65. Виконання проектних завдань 
    Тема 66. Виконання проектних завдань 
    Тема 67. Виконання проектних завдань 
    Тема 68. Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.
    Тема 69. Захист навчального проекту 
    Тема 70. Узагальнення та систематизація вивченого з курсу «Інформатика»