9 клас

І семестр

Розділ 1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека

    Тема 1. Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи та їх різновиди. Драйвери. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення 
    Тема 2Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватри. Типи архівних файлів. Резервне копіювання даних. Операції над архівами
    Тема 3. Практична робота 1. Архівування та розархівування даних
    Тема 4. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті
    Тема 5. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.
    Тема 6. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму. Завдання
    Тема 7. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.
    Тема 8. Практична робота 2. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера


Розділ 2. Алгоритми та програми   

    Тема 9. Повторення матеріалу, вивченого раніше
    Тема 10. Структуровані типи даних
    Тема 11. Поняття одновимірного масиву (списку)
    Тема 12. Введення та виведення табличних величин.
    Тема 13. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів. Елемент керування «багаторядкове текстове поле».
    Тема 14. Алгоритми опрацювання табличних величин.
    Тема 15. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам.
    Тема 16. Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами
    Тема 17. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента.
    Тема 18Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.
    Тема 19. Упорядкування та пошук даних в лінійній таблиці. Завдання
    Тема 20. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів
    Тема 21. Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці

 ІІ семестр

Розділ 7. Комп’ютерні публікації 

    Тема 33. Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій 
    Тема 34. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Алгоритм створення комп’ютерної публікації 
    Тема 35. Створення, збереження, відкривання та друк публікацій 
    Тема 36. Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону 
    Тема 37. Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження


Розділ 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

    Тема 38. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. 
    Тема 39. Поняття колірної моделі. Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів зображень. 
    Тема 40. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень 
    Тема 41. Засоби векторного графічного редактора для побудови зображень. Побудова зображень у векторному графічному редакторі 
    Тема 42. Практична робота 10. Створення простих векторних зображень 
    Тема 43. Практична робота 11. Створення складених векторних зображень


Тема 9. Створення персонального навчального середовища 

    Тема 44. Поняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів. Завдання
    Тема 45. Хмарні технології. Опитування з використанням онлайн-форм. 
    Тема 46. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Створення і використання спільних електронних закладок. Синхронізація даних. 
    Тема 47. Практична робота. 12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм 
    Тема 48. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів. 
    Тема 49. Поняття мови розмітки гіпертексту.
    Тема 50. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.
    Тема 51. Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Розділ 10. Розв’язування компетентнісних задач 

    Тема 52. Підготовка до розв’язування компетентнісних завдань 
    Тема 53. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 54. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 55. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 56. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 57. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 58. Розв’язування компетентнісного завдання
    Тема 59. Розв’язування компетентнісного завдання

Розділ 11. Виконання колективного навчального проекту 

    Тема 60. Вибір теми проекту
    Тема 61. Добір інформаційних матеріалів для виконання проекту 
    Тема 62. Виконання проектних завдань 
    Тема 63. Виконання проектних завдань 
    Тема 64. Виконання проектних завдань 
    Тема 65. Виконання проектних завдань 
    Тема 66. Виконання проектних завдань 
    Тема 67. Виконання проектних завдань 
    Тема 68. Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.
    Тема 69. Захист навчального проекту 
    Тема 70. Узагальнення та систематизація вивченого з курсу «Інформатика»