Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі в Python